Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Kontakt ul. Powstańców Śl. 8
(33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

Aby zarejestrować sie do poradni rehebilitacyjnej, pacjent musi posiadać ważne skierowanie.

Skierowanie ważne jest, gdy od daty jego wydania nie minęło 30 dni.

Każde skierowanie wydawane jest przez lekarza do leczenia pojedynczej jednostki chorobowej (np. bólu kręgosłupa szyjnego).

Jeśli pacjent dodatkowo cierpi na inne schorznie, na każde z nich musi dysponowac odzielnym skierowaniem.