Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Kontakt ul. Powstańców Śl. 8
(33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

SeminarZdrowie i Rehabilitacj s.c. Mirosław Kisiała, Dorota Kisiała

ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5471881899  REGON: 072296591

 

Zasady rekrutacji:

W przypadku ogłoszenia rekrutacji na określone stanowisko w naszej firmie kandydat na pracownika powinien umieścić w CV:

  •  swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia)
  •  dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres email)
  •  informacje na temat swojego wykształcenia (ukończone szkoły oraz studia wyższe), doświadczenia zawodowego (przebyte szkolenia oraz kursy) oraz historii zatrudnienia (poprzedni pracodawcy, zajmowane stanowiska i zakres obowiązków).

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkretnej rekrutacji.

Powyższe dane zostaną zniszczone w przeciągu 3 miesięcy od daty, kiedy stanowisko pracy, na które kandydat aplikował, zostanie obsadzone.