Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Rejestracja
+ (33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

W przypadku ogłoszenia rekrutacji na określone stanowisko w naszej firmie, prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@zdrowieirehabilitacja.pl

Każde CV powinno zawierać:

  • dane identyfikacyjne kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia)
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres email)
  • informacje na temat wykształcenia (ukończone szkoły oraz studia wyższe), doświadczenia zawodowego (przebyte szkolenia oraz kursy) oraz historii zatrudnienia (poprzedni pracodawcy, zajmowane stanowiska i zakres obowiązków).

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkretnej rekrutacji.

Powyższe dane zostaną zniszczone w przeciągu 3 miesięcy od daty, kiedy stanowisko pracy, na które kandydat aplikował, zostanie obsadzone.