Nasz adres
SIEDZIBA GŁÓWNA: ul. Karpacka 24, Bielsko-Biała
Kontakt ul. Powstańców Śl. 8
(33) 815 - 87 - 15
Jesteśmy czynni
wg harmonogramu placówek

Rehabilitacja pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
2) wyroki sądowe
3) legitymacje